007.jpg
005.jpg

Woorden

Woorden zijn overal, ze circuleren, ze worden uitgewisseld en ze transformeren. Het zijn leidraden die ons zowel rationeel kunnen definiëren als emotioneel kunnen raken. Communiceren is putten uit de immense voorraad van de taal om boodschappen te vormen en ideeën leven te geven. Naast de kracht van beelden (het icoon), is er het plezier en de impact van woorden … en van de verhalen die deze woorden vormen en die het hedendaagse culturele ideeëngoed verrijken.

Informatie

Om een efficiënte en krachtige boodschap te kunnen creëren voor uw organisatie of bedrijfsproject, baseert edito3 zich hoofdzakelijk op de informatie die u verstrekt. Interviews, contacten met uw medewerkers en met sleutelactoren in uw sector, uitwisselingen tussen ‘givers’ (zenders) en ‘takers’ (ontvangers), het inzamelen van gegevens die verband houden met uw activiteiten … Wij gaan geregeld met u rond te tafel zitten zodat we u perfect begrijpen en uw uitdagingen in kaart kunnen brengen. Een tekst is pas geslaagd als de boodschap op een coherente en duidelijke manier wordt weergegeven en de juiste informatie bevat.

Copywriting

edito3 stelt gespecialiseerde copywriters te uwer beschikking die u begeleiden bij het redactionele aspect van uw documenten. Dankzij de diversiteit van onze medewerkers zijn wij in staat om de meest gevarieerde inhoud te produceren over talrijke thema’s en voor een uiteenlopend publiek. Personaliseren, contextualiseren, een verhaal vertellen, een dialoog aangaan met uw doelgroep … dat zijn onze specialiteiten. Wij ‘onthullen’ uw boodschap en meten haar een stijl aan. Onze expertise beslaat diverse domeinen en verschillende soorten documenten.

Taalkundige aanpassing

edito3 beheert uw publicaties en de redactie van uw teksten in het Frans, het Nederlands en het Engels. Dat kan gaan van de aanpassing van teksten tot het rechtstreeks opstellen ervan in een van deze 3 talen in functie van de doelmarkt en de bedrijfscultuur. Dit meertalige beheer impliceert een strikte opvolging van de redactionele inhoud en de vertaling van projecten.

© edito3 sprl/bvba