010.jpg
007.jpg

Strategie

Dialoog is noodzakelijk.

In een tijdperk waarin iedereen ‘redacteur’ kan zijn en waarin er een grote variëteit aan communicatiekanalen bestaat, dient een inhoudelijke strategie in de eerste plaats een strategie te zijn die berust op synergie.

Bedrijven, instellingen, verenigingen leven in een wereld vol veranderingen en uitdagingen. Om nauw in contact te blijven met hun verschillende doelgroepen, moeten ze een coherente, aangepaste en impactrijke boodschap creëren met behulp van woorden en beelden. In 3 woorden: zinvolle betekenis geven.

Interne analyse en communicatieaudit

Wat is uw boodschap en over welke middelen of kanalen beschikt u om die boodschap over te brengen? edito3 voert een communicatieaudit uit en helpt u met het analyseren van uw behoeften, uw activiteiten en uw doelgroepen. Op basis van de auditresultaten kunnen we uw redactionele en communicatiepositionering (her)definiëren. Onze methodologie omvat interviews met interne en externe partijen, een analyse van de reeds gebruikte communicatie-instrumenten, een onderzoek van de perceptie en van bestaande studies evenals de bepaling van sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen (SWOT). Onze aandacht gaat uit naar zowel de inhoud als de vorm van uw communicatie.

Strategische planning

Elke organisatie leeft in en met haar omgeving. Ze functioneert in een ecosysteem waarin ze handelt en het woord neemt. Via een strategische planning helpt edito3 u om een neutrale kijk te krijgen op de maatschappij waarin u werkt en leeft. De feedback en kritiek van uw verschillende ‘stakeholders’ leveren ons essentiële elementen voor het bepalen van uw inhoudelijke strategie. Op dezelfde wijze kunnen we u via de analyse van de pers en het web wegwijs maken in de nieuwste trends en dialoogvormen. Dit alles om uw boodschap zo optimaal mogelijk te kunnen formuleren alvorens teksten te schrijven of beelden te creëren.

Advies

Op basis van de voorafgaande analysefasen werkt edito3 voor uw organisatie een inhoudelijk strategie uit. Welke woorden kiezen om de diverse stakeholders van uw bedrijf of instelling aan te spreken, voor welke kanalen opteren, welke timing hanteren? Hoe er de noodzakelijke waarden, USP’s, referenties, thema’s in integreren? Wat zijn de valkuilen waarmee u rekening moet houden wanneer u uw doelgroepen aanspreekt? Wij begeleiden u en geven u strategisch advies over onder andere prioriteiten, timing, boodschappen, stijl, kernwoorden … en over hoe u zinvolle betekenis kunt geven in harmonie met uw omgeving.

© edito3 sprl/bvba